لذت یادگیری را در اینجا تجربه کنید

در این شکل مشاهده می نمایید که با جابه جایی شکل ها یک جای خالی پیدا می گردد با این که هیچ شکلی حذف نشده است پاسخ این معما را باید از ریاضی دانان بپرسید
th.jpgئخ.jpg
Click on re-order and find square
2014-02-18 03:03:35
ejaaze
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one