لذت یادگیری را در اینجا تجربه کنید

نظام آراستگی به سبک ژاپنی- بخش سوم

Picture1.jpg
کد کنفرانس: 9203
آنچه در این کنفرانس گفته خواهد شد
#مفهوم اصل دوم و اصل سوم نظام آراستگی به سبک ژاپنی چیست؟
#گام های اجرایی اصل دوم و سوم چیست؟
#قانون سی ثانیه چیست؟
#اصل پاکیزه سازی و کشف عیب چه ارتباطی دارند؟
#انواع آلودگی در نظام آراستگی چیست؟
 
این دوره برای چه کسانی مفید است؟
#برای کسانی که  می خواهند همیشه مرتب و منظم باشند.
#برای کسانی که  می خواهند بدانند ژاپنی ها برای منظم بودن چه اصولی را رعایت می کنند؟
#برای کسانی که  می خواهند اتاق، آشپزخانه، انبار، کارخانه، شرکت و بایگانی در تمامی مواقع مرتب و طبقه بندی شده باشد
برای ثبت نام اولیه در این کنفرانس اینجا کلیک نمایید.

 
2015-02-14 21:19:43
ejaaze
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one