لذت یادگیری را در اینجا تجربه کنید

نظام آراستگی به سبک ژاپنی- بخش اول

Picture1.jpg
کد کنفرانس: 9201
آنچه در این کنفرانس گفته خواهد شد
#نظام آراستگی فایو اس چیست؟
#چرا ژاپنی ها به نظام آراستگی در سازمانها و کارخانجات خیلی اهمیت میدهند؟
این دوره برای چه کسانی مفید است؟
#برای کسانی که  می خواهند همیشه مرتب و منظم باشند.
#برای کسانی که  می خواهند بدانند ژاپنی ها برای منظم بودن چه اصولی را رعایت می کنند؟
#برای کسانی که  می خواهند اتاق، آشپزخانه، انبار، کارخانه، شرکت و بایگانی در تمامی مواقع مرتب و طبقه بندی شده باشد
برای ثبت نام اولیه در این کنفرانس اینجا کلیک نمایید.
آنچه در این کنفرانس گفته خواهد شد
#نظام آراستگی فایو اس چیست؟
#چرا ژاپنی ها به نظام آراستگی در سازمانها و کارخانجات خیلی اهمیت میدهند؟
این دوره برای چه کسانی مفید است؟
#برای کسانی که  می خواهند همیشه مرتب و منظم باشند.
#برای کسانی که  می خواهند بدانند ژاپنی ها برای منظم بودن چه اصولی را رعایت می کنند؟
#برای کسانی که  می خواهند اتاق، آشپزخانه، انبار، کارخانه، شرکت و بایگانی در تمامی مواقع مرتب و طبقه بندی شده باشد
برای ثبت نام اولیه در این کنفرانس اینجا کلیک نمایید.

 
2015-02-14 21:15:39
ejaaze
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one